Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Firma podpisała umowę współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Krośnieńskie z siedzibą w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 26  NIP 684-22-67-250.

Prowadziła kampanię informacyjno- edukacyjną na terenie sklepów w okresie od 02-16.08.2023 r: kampania edukacyjno-informacyjna przeprowadzona wraz z Towarzystwem Brata Alberta Koło Krośnieńskie w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością, oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Dla klientów zainstalowała Aplikacje Too Good To Go, która pozwala ograniczyć marnowanie nadwyżki żywności z restauracji, sklepów. Aplikacja ta umożliwia klientom zakup towarów w postaci paczek (z góry określoną ceną sprzedaży), których data ważności dobiega końca.

W sklepach wydzielono też kosze dla towarów o krótkiej dacie przydatności do spożycia z obniżoną ceną sprzedaży.

Wartość przekazanej żywności w 2023 r. to 513,21 zł.

Opłata za marnowanie żywności za 2023 rok wyniosła 115,22 zł i nie podlegała wpłacie.

Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności Dz.U. 2019 poz. 1680, informujemy że firma Womar Food Winiarski Guzik Sp. k. złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie sprawozdanie o marnowanej żywności za 2023 r. Wysokość należnej opłaty rocznej za marnowanie żywności wyniosła 115,22 zł i nie podlegała wpłacie.

©2019 Womar Food Winiarski Guzik - Sp. K.

Logo Sklepy S

Logo Grupa Passa

,