Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Firma podpisała umowę współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Krośnieńskie z siedzibą w Krośnie ul. Wojska Polskiego 26  NIP 684-22-67-250.

Prowadziła kampanię informacyjno- edukacyjną na terenie sklepów w okresie od czerwca do grudnia 2022 r :

10.06.2022 do 25.06.2022 kampania edukacyjno-informacyjna przeprowadzona wraz z Towarzystwem Brata Alberta Koło Krośnieńskie w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością, oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności,

21.11.2022 do 03.12.2022 kampania edukacyjno-informacyjna przeprowadzona wraz z Towarzystwem Brata Alberta Koło Krośnieńskie w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności,

Dla klientów zainstalowała Aplikację Too Good To Go oraz Glovo, które pozwalają walczyć z marnowaniem jedzenia przez restauracje, sklepy i hotele. Przez te aplikacje klienci kupują towary np. których termin przydatności do spożycia kończy się.

W sklepach wydzielono kosze  dla towarów o krótkiej dacie do spożycia z obniżoną ceną sprzedaży.

W okresie pandemii w porozumieniu z Towarzystwem Brata Alberta ustalono, że ze względów bezpieczeństwa dostarczano tam żywności w niewielkich ilościach w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Wartość przekazanej żywności wyniosła 614,07 zł. Opłata za marnowanie żywności za 2022 rok wyniosła 84,08 zł i nie podlegała wpłacie.

Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności Dz.U. 2019 poz. 1680, informujemy że firma Womar Food Winiarski Guzik Sp. k. złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie sprawozdanie o marnowanej żywności za 2022 r. Wysokość należnej opłaty rocznej za marnowanie żywności wyniosła 84,08 zł i nie podlegała wpłacie.

©2019 Womar Food Winiarski Guzik - Sp. K.

Logo Sklepy S

Logo Grupa Passa

,